وبینار آموزشی هفتگی مرکز تحقیقات روماتولوژی (بیماری بهجت )

زمان برگزاری: سه شنبه 25 آذر 1399 ساعت 08:00:00
وبینار آموزشی

وبینار آموزشی هفتگی مرکز تحقیقات روماتولوژی با عنوان بیماری بهجت سه شنبه مورخ 25 آذر ماه ساعت 8 صبح برگزار می گردد

لازم به ذکر است شرکت در این جلسه دارای امتیاز باآزموزی است و برای کسب امتیاز و ثبت نام تا قبل از ساعت 8 صبح روز برگزاری وبینار به سایت آموزش مداوم به نشانی ircme.ir  مراجعه نمائید. در صورت عدم ثبت نام امتیاز تعلق نمی گیرد.

پرسش و پاسخ

ارسال نظر